Kūrybinė biografija


A.A.foto Vidas Biveinis, 2008Algimantas Aleksandravičius (1960 m.) yra  Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premijos laureatas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys,  Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografas menininkas (AFIAP). Surengė Lietuvoje ir užsienyje per šimtą personalinių parodų. Daugelio fotoalbumų ir parodų sudarytojas. Penkiolikos autorinių fotografijų albumų autorius. 2002 metais A. Aleksandravičiui paskirta Lietuvos Kultūros ministerijos premija Už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis. 2003 metais pripažintas geriausiu Europoje portretistu ( konkurse Fuji Euro Press Photo pirmoji vieta  Portreto kategorijoje ). Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė meno premiją Už reikšmingus Lietuvos menui ir kultūrai darbus. 2003 metais suteiktas Panevėžio Metų menininko garbės vardas. 2006 metais - Lietuvos spaudos fotografijos Auksinis kadras 2006 temos Portretas nugalėtojas. 2007 metais Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Algimantą Aleksandravičių apdovanojo ordino Už nuopelnus Lietuvai medaliu. 2008 metais įteiktas Nyderlandų Riterio ordinas. 2009 metais apdovanotas Lietuvos fotomenininkų sąjungos 40 -mečio aukso medaliu. 2010 metais apdovanotas Aukso žvaigžde (Lietuvos autorinių teisių gynimo agentūra). 2011 metais pripažintas geriausiu Baltijos šalių portretistu ( Gran Prix  konkurse Baltic Photo Contest 2011). 2011 metais konkurse Lietuvos spaudos fotografija 2011 Portrtreto, Sporto ir Reportažo temose Auksinių kadrų nugalėtojas. 2011 metais Tarptautinės fotografijos parodos Gyvos žemės mintys pagrindinio prizo laimėtojas. 2011 metais Tarptautinės fotografijos parodos Kazachstanas pabaltijiečių akimis I vieta Portreto kategorijoje ir konkurso pagrindinio prizo laimėtojas. 2011 metais paskirta Lietuvos nacionalinė  kultūros ir meno premija. 2012 metais įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo medalis už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą. 2012 metais suteiktas Lietuvos fotomenininkų sąjungos Garbės nario vardas. 2013 metais Tarptautinės fotografijos parodos Žirgas fotografijoje pagrindinio prizo laimėtojas. 2013 m. įteikta Balio Buračo fotografijos meno premija. 2014 m. įteikta Lietuvos fotomenininkų sąjungos premija. Baltijos šalių fotografijos konkurse Baltic Photo Contest 2015  laimėta (The Best) Gyvūnų portreto kateorijoje. Baltijos šalių fotografijos konkurse Baltic Photo Contest 2015 užimta pirma vieta Reportažinio portreto kategorijoje.

 

Svarbiausi darbai (ciklai, serijos):  

Personifikacijos (1987);

Kultūrizmas (1988);

Vieno miestelio kavinių istorijos ( 1992–1997);

Beprotnamis arba Zavišų dvaro gyventojai (1997);

Portretai (1997);

Nobelio premijos laureatai Lietuvoje (2000);

Zona (2002);

Laiko paieškos (2002);

Rusijos žvaigždynas (20022003);

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 2004 04 30 (2004);

Juozo Miltinio dramos teatras (2005);

Debiusi ( 2002 );

Ukrainos žvaigždynas (2006–2007);

Nyderlandų karalienė Beatrix (2008);

Keistuolių teatras (2008);

Vilnius (2008);

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos atspindžiai (2009);

Poeto Adomo Mickevičiaus keliais (2009);

Rašytojo Česlovo Milošo keliais (1999–2011);

Stačiatikių cerkvės Lietuvoje (20102011); 

neGalios nePaliesti (2010);

Baškirijos šypsenos (2011);

Kazachstano žvaigždynas (2011);

Tyli naktis (2012);

Žemaitėjė – mona meilė (1992–2013);

Aukštaitėj – aukšts dongs ė čysts vondva (1997 – 2014);

Dzūkija (2014 – ).